Natura Viadrina

"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"

Ostoja zimowa

Stary browar we Frankfurcie nad Odrą

fledermausquartier

W starym browarze „Ostquell” we Frankfurcie nad Odrą do połowy 1945 wieku produkowane były różnego rodzaju piwa i napoje bezalkoholowe. Zimą 1987 roku grupa biologów po raz pierwszy zaobserwowała w piwnicach budynku kolonię kilkuset nietoperzy. Jedenaście lat później w 1998 roku dawny browar (dzięki zaangażowaniu lokalnych przyrodników pracujących na rzecz zachowania ostoi nietoperzy) został objęty ochroną jakoobszar ochrony przyrody, a w roku 2000 zgłoszony jako obszar Natura 2000 (na mocy Dyrektywy Siedliskowej). Obecnie opuszczone mury browaru tworzą jedną z najbardziej znaczących zimowych ostoi dla ok. dwóch tysięcy osobników, w tym szczególnie dla nocka dużego (Myotis myotis).